Giỏ hàng

Chào mừng bạn kết nối với Kim Hưng

Chào mừng bạn kết nối với Kim Hưng

Bằng kinh nghiệm hoạt động hơn 20 năm trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, Ban lãnh đạo Công ty tự hào ghi dấu thành công cho hàng trăm dự án tại Việt Nam và thị trường quốc tế. Kim Hưng tin rằng nền tảng vững chắc đưa công ty đến thành công không chỉ phụ thuộc vào các giá trị vật chất mà còn nằm ở các yếu tố tinh thần. Đó chính là sự dẫn dắt đầy tâm huyết của Ban giám đốc; là niềm đam mê, sẵn sàng chinh phục thử thách của đội ngũ nhân viên và là sự tin tưởng, cam kết hợp tác bền vững của các doanh nghiệp

Chúng tôi tin rằng hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân, chỉ cần không dừng lại con đường nào cũng có thể vượt qua.

Cổ đông sáng lập

  • Logo hãng 1
  • Logo hãng 2
  • Logo hãng 3
  • Logo hãng 4

Tin tức nổi bật