Giỏ hàng

Kim Động công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035

Chiều ngày 6/11 vừa qua, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư. Với sự tham dự của lãnh đạo các Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh, cùng các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Đồ án lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035. Theo đó, định hướng phát triển không gian được chia theo 3 phân vùng.

Phân vùng 1 bao gồm thị trấn lương bằng và 3 xã: Nhân La, Vũ Xá, Hiệp Cường. Tại phân vùng này sẽ phát triển đô thị Lương Bằng là hạt nhân phát triển của phân vùng nói riêng và của huyện Kim Động nói chung. Phân vùng này cũng được xác định phát triển khu du lịch sinh thái.

Phân vùng 2 bao gồm 5 xã là: Toàn Thắng, Nghĩa Dân, Vĩnh Xá, Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩa. Định hướng phát triển kinh tế của phân vùng này là hình thành khu vực đô thị Toàn Thắng – Nghĩa Dân; tiếp tục hoàn thiện các khu – cụm công nghiệp hướng tới các loại hình công nghiệp sạch, thân thiện và bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Phân vùng 3 bao gồm 8 xã: Thọ Vinh, Đồng Thanh, Phú Thịnh, Song Mai, Hùng An, Mai Động, Ngọc Thanh, Đức Hợp, được định hướng phát triển thành khu vực đô thị Thọ Vinh, phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp gắn với công nghệ cao để gia tăng giá trị.

Tại hội nghị, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, các doanh nghiệp phát biểu về môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư của huyện với những hiệu quả và thành công, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức, về những giải pháp quan trọng nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.

Bà Trần Thị Thu Hiền, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Kim Hưng phát biểu tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị, Bà Trần Thị Thu Hiền đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Kim Hưng nhận định việc huyện Kim Động tổ chức công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo huyện, chỉ ra định hướng phát triển kinh tế, xây dựng của Kim Động cho giai đoạn hội nhập, nâng tầm vóc quy mô kinh tế của huyện lên một tầm cao mới, xứng đáng với vai trò huyện đạt chuẩn nông thôn mới và sẽ phát huy vị thế quan trọng của huyện trong tỉnh Hưng Yên, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh, thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển.

Qua hội nghị, Công ty Kim Hưng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ ủng hộ nhiệt tình từ huyện Kim Động trong dự án Chợ đầu mối nông sản và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của huyện trong tương lai. Kim Hưng tự hào được đóng góp vào quá trình hoàn thiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035 dưới dạng nhà tài trợ lập quy hoạch. Kim Hưng cam kết sẽ tiếp tục có những tham gia và đóng góp thiết thực cho hoạt động kinh tế, an sinh xã hội của huyện trong quá trình đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Kết thúc hội nghị, các nhà đầu tư và huyện Kim Động đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên địa bàn huyện.